неділя, 6 січня 2013 р.

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.)


Гай-Нижник П.П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеK", 2010. - 304 с.
Hai-Nyzhnyk Pavlo. UPR and WUPR: formation of the organs of power and the national state (1917-1920). - Kyiv: "SCHek", 2010. - 304 p.

В новій книзі автор висвітлює процес становлення вищих та місцевих органів державної влади в Україні за Української Народної Республіки (за часів Центральної Ради та Директорії) та Західноукраїнської Народної Республіки в контексті складного процесу національного державотворення у буремні 1917-1920 роки. Аналізуються успіхи та прорахунки державного будівництва, зокрема, законодавча база, принципи формування та діяльності вищих законодавчих і виконавчих органів першої і другої УНР та ЗУНР, центральних і місцевих органів державної влади, форми та устрій українських державних утворень, причини падіння Центральної Ради та успіху перевороту П.Скоропадського, підготовку та суть повстання Директорії, соборницько-державницькі прагнення українців Закарпаття та передумови і наслідки Акту Злуки УНР та ЗУНР тощо. Для істориків, правознавців, держуправлінців, політологів та усіх, хто цікавиться українською минувшиною початку ХХ ст.
Зміст
Замість передмови
Розділ 1. Становлення органів національної / державної влади в Україні за Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Розділ 2. Падіння і відновлення УНР у 1918 р.: причини і рушійні сили
Розділ 3. Формування органів державної влади УНР в період Директорії (грудень 1918 р. - листопад 1920 р.)
Розділ 4. Структури державної влади в ЗУНР - ЗО УНР (листопад 1918 р. - грудень 1919 р.)
Розділ 5. Ідея Соборності й українське державотворення (1918 - 1919 рр.)
Замість післямови
Джерела і література
Іменний покажчик

Немає коментарів:

Дописати коментар